О нама

Установа има дугу традицију привременог збрињавања деце, свих узраста, услед немогућности боравка у природној породици. Зачеци рада установе везују се за 1879. годину мада о томе нема писаних докумената. Брига и старање у установи трају док се детету не обезбеди одговарајући породични амбијент (биолошка, усвојитељска или хранитељска породица) или до пунолетства и оспособљавања за свакодневни живот. Установа има могућност заштите 528 деце о којој се брине 378 запослених. У оквиру Центар за заштиту одојчади, деце и омладине у Београду, налази се седам објеката


No Image

Стационар

Стационар представља најстарију, можда и најпознатију организациону јединицу Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

No Image

Дом „Јован Јовановић Змај“

Дом „Јован Јовановић Змај“ располаже са 48 места за смештај деце без родитељског старања.

No Image

Дом „Моша Пијаде“

Дом „Моша Пијаде“ располаже са 48 места за смештај деце без родитељског старања. Намењен је деци школског узраста, од 7 до 18 година

No Image

Дом за средњошколску и студентску омладину

Дом за средњошколску и студентску омладину капацитета је 40 корисника, средњошколског узраста, који остају до краја професионалног оспособљавања

No Image

Дом „Дринка Павловић“

Дом располаже са 48 места за смештај деце без родитељског старања. Намењен је деци школског узраста, од 7 до 18 година

No Image

Дом „Драгутин Филиповић Јуса“

Налази се на Врачару, капацитета 30 места, за децу узраста од 3 до 7 година