О нама

Установа има дугу традицију привременог збрињавања деце, свих узраста, услед немогућности боравка у природној породици. Зачеци рада установе везују се за 1879. годину мада о томе нема писаних докумената. Брига и старање у установи трају док се детету не обезбеди одговарајући породични амбијент (биолошка, усвојитељска или хранитељска породица) или до пунолетства и оспособљавања за свакодневни живот. Установа има могућност заштите 528 деце о којој се брине 378 запослених.
У оквиру Центар за заштиту одојчади, деце и омладине у Београду, налази се седам објеката.