О нама

Центар за заштиту одојчади, деце и омладине

Установа има дугу традицију привременог збрињавања деце, свих узраста, услед немогућности боравка у природној породици. Зачеци рада установе везују се за 1879. годину мада о томе нема писаних докумената. Брига и старање у установи трају док се детету не обезбеди одговарајући породични амбијент (биолошка, усвојитељска или хранитељска породица) или до пунолетства и оспособљавања за свакодневни живот. Установа има могућност заштите 528 деце о којој се брине 378 запослених. У оквиру Центар за заштиту одојчади, деце и омладине у Београду, налази се седам објеката


Стационар

Стационар

Стационар представља најстарију, можда и најпознатију организациону јединицу Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Дом „Дринка Павловић“

Дом „Дринка Павловић“

Дом „Дринка Павловић“ располаже са 48 места за смештај деце без родитељског старања. Намењен је деци школског узраста, од 7 до 18 година

Дом „Моша Пијаде“

Дом „Моша Пијаде“

Дом „Моша Пијаде“ располаже са 48 места за смештај деце без родитељског старања. Намењен је деци школског узраста, од 7 до 18 година

Дом „Драгутин Филиповић Јуса“

Дом „Драгутин Филиповић Јуса“

Налази се на Врачару, капацитета 30 места, за децу узраста од 3 до 7 година

 Дом „Јован Јовановић Змај“

Дом „Јован Јовановић Змај“

Дом „Јован Јовановић Змај“ располаже са 48 места за смештај деце без родитељског старања. Намењен је деци школског узраста, од 7 до 18 година

 Дом за средњошколску и студентску омладину

Дом за средњошколску и студентску омладину

Дом за средњошколску и студентску омладину капацитета је 40 корисника, средњошколског узраста, који остају до краја професионалног оспособљавања