Дом за средњошколску и студентску омладину

Дом за средњошколску и студентску омладину капацитета је 40 корисника, средњошколског узраста, који остају до краја професионалног оспособљавања.

- Ови млади људи одрасли су као деца лишена родитељског старања.

- Основни циљ је да млади људи кроз специфичан васпитни однос, креирање одређеног степена аутономије и међусобно подржавање, оспособе и припреме за самосталан живот.

- Главни задатак је преузимање пуне одговорности за сопствени живот, док васпитач преузима функцију личног саветника младој особи за реализацију њеног аутентичног плана осамостаљивања.

- Главно питање у овом дому јесте: „шта после“?

Традиционалне домске активности у Дому за средњошколску и студентску омладину представљају значајан елемент живота у овој установи и преносе се са генерације на генерацију. Важно је да трају и када се руководство дома промени. То су: „Баскет у нашем дворишту“, пролећна манифестација, чија је окосница турнир у баскету (игра на један кош) на отвореном са бројним додатним садржајима и уз учешће шире локалне заједнице; „Некад и сад“, сусрет садашњих и бивших корисника и радника дома, који увек изазове богата сећања и ствара осећање животног континуитета и повезаности, који нам је свима тако потребан, а посебно деци одраслој у институцији.