Набавка добара- електрична енергија 1/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU-