Набавка услуга- Текуће одржавање и поправке беле технике и опреме за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине 5/2019

ПОЗИВ-

Конкурсна документација-

Одлука о додели уговора-

Обавештење о закљученом уговору-