Набавка услуга- Физичко– техничко обезбеђење објеката Центра за заштиту одојчади, деце и омладине (Стационар за мајку и дете, Звечанска 7)

Позив-

Конкурсна документација-

Појашњење-

Измена конкурсне документације-

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-