Наруџбеница- одржавање и сервисирање опреме за ПП заштиту за све објекте који се налазе у оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Позив-

Наруџбеница-