Поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 07/2018-Канцеларијски материјал и школски прибор

Konkursna dokumentacijaКонкурсна документација Канцеларијски и школски материјал 2018

Poziv za podnošenje ponudaPoziv

Odluka o dodeli ugovoraOdluka o dodeli za kancelarijski i školski

Obavestenje o zakljucenom ugovoruObavestenje o zakljucenju ugovora