Поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 4/2019 услуге- услуге осигурања за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU-