Поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 06/2018- технички и потрошни материјал

Konkursna dokumentacijaКД ТЕХНИЧКИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 2018

Poziv za podnosenje ponudaПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ ТЕХНИЧКИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 2018

Izmena i dopuna Konkursne dokumentacijeizmena 1

Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije 2Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije tehnički i potrošni materijal 2018

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponudaObaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda tehnički i potrošni materijal 2018

Izmena i dopuna Konkursne dokumentacijeIzmena i dopuna Konkursne dokumentacije tehnički i potrošni materijal 2018

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponudaObaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda tehnički i potrošni materijal 2018

Odluka o dodeli ugovoraOdluka o dodeli ugovora Tehnički i potrošni materijal 2018

Obavestenje o zakljucenom ugovoruObavestenje o zakljucenju ugovora