JNMV- LEKOVI ZA POTREBE CENTRA 11/2017

Poziv za podnošenje ponuda- JNMV- Lekovi-11/2017ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЛЕКОВИ 2017

Konkursna dokumentacija- JNMV- Lekovi-11/2017КД ЛЕКОВИ ПОНОВЉЕНО 2017

Pojašnjenje P/1- JNMV- Lekovi-11/2017Појашњење Лекови поновљено

Izmena Konkursne dokumentacije- JNMV- Lekovi-11/2017Измена конкурсне за Лекове- поновљено 2017

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda- JNMV- Lekovi-11/2017ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava 1

 

ЈНМВ Услуге телефоније (услуге фиксне телефоније) за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине бр. 11/17

Обавештење о закљученом уговору Фиксна телефонија 2017- Обавештење о закљученом уговору за Фиксну телефонију 2017

Фиксна телефонија 2017- Позив за подношење понуда

Фиксна телефонија 2017- Конкурсна документација

Одговори на постављена питања Телекома за Фиксну телефонију 2017- Одговори на питања Телекома у вези јавне набавке- Фиксна телефонија 2017

Одлука о додели уговора за Фиксну телефонију 2017-Фиксна телефонија 2017- Одлука о додели уговора

Nabavka dobara- JNMV 09/2017- Protivpožarna zaštita za potrebe Centra

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDAПротивпожарна заштита 2017- Позив за подношење понуда

KONKURSNA DOKUMENTACIJAKD PP oprema (1)

Pojašnjenje- odgovor na pitanja 09-P/1Pojašnjenje 1- Protivpožarna zaštita

Pojašnjenje- odgovor na pitanja 09-P/2Pojašnjenje 2- Protivpožarna zaštita

Odluka o dodeli ugovora-ПП одлука о додели.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

Набавка добара- лекови, санитетски и лабораторијски материјал за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Позив за подношење понуда Набавка добара- лекови, санитетски и лабораторијски материјал 3/2017ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЛЕКОВИ 2017

Конкурсна документација- Набавка добара- лекови, санитетски и лабораторијски материјал 3/2017КД ЛЕКОВИ 2017

Исправка Конкурсне документације- Набавка добара- лекови, санитетски и лабораторијски материјал 3/2017Ispravka konkursne dokumentacije (1)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда- Набавка добара- лекови, санитетски и лабораторијски материјал 3/2017ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava

Одлука о додели уговора за партију број 1- ЛековиОдлука о додели уговора за партију 1- Лекови 2017.doc

Одлука о додели уговора за партију број 2- Санитетски материјалОдлука о додели уговора за партију 2- Санитетски материјал 2017.doc

Одлука о додели уговора за партију број 3- РеагенсиОдлука о додели уговора за партију 3- Реагенси за апарат 2017.doc

Одлука о обустави поступка за партију број 4- Тест тракеОдлука о обустави поступка за партију4- Тест траке 2017.doc

Обавештење о обустави поступка за партију број 4- Тест тракеObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavkepartija4

Одлука о обустави поступка за партију број 5- Лабораторијски потрошни материјалОдлука о обустави поступка за партију 5- Лабораторијски потрошни материјал 2017.doc

Обавештење о обустави поступка за партију број 5- Лабораторијски потрошни материјалObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavkeпартија5

Обавештење о закљученом Уговору за партију број 1- ЛековиОбавештење о закљученом уговору лекови

Обавештење о закљученом Уговору за партију број 2- Санитетски материјалОбавештење о закљученом уговору Санитетски материјал

Обавештење о закљученом Уговору за партију број 3- Реагенси за хематолошки апаратОбавештење о закљученом уговору Реагенси за хематолошки апарат

 

Dokumentacija

Nabavka radova-rekonstrukcija objekta u Zvecanskoj 52 -Otvoreni postupak JNVV 3/17

Poziv za otvoreni postupak 3/17-poziv JN 3-17

KD Otvoreni postupak 3/17-KD portal

Izmena KD-izmena 1

Pitanja i odgovori –pojasnjenje 1

Pitanja i odgovori-pojasnjenje 2

Pitanja I odgovori-pojasnjenje 3

Pitanja i odgovori-pojasnjenje 4

Pitanja I odgovori-pojasnjenje 5

Pitanja I odgovori-pojasnjenje 6

Pitanja I odgovori-pojasnjenje 7

Odluka o dodeli ugovora 3/17ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЗВЕЧАНСКУ 52.doc

Obavestenje o zakljucenom ugovoru –ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

Набавка радова-Извођење грађевинских и грађевинско занатских радова на противпожарном степеништу у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској 7 и замена паркета у Прихватилишту за ургентну заштиту злостављане и занемарене деце у Браће Јерковић 119

Позив за ЈНМВ 2/17-радови-Позив

КД ЈНМВ 2/17-радови-KD RADOVI SEKRETARIJAT 1

Измена-izmena 1

Odluka o dodeli ugovora-Odluka za Radove- Sekretarijat

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-обавештење о закљученом уговорu

Nabavka usluga-odrzavanje bele tehnike I opreme JNMV 05/17

Poziv za JNMV 05/17-poziv

KD JNMV 05/17-KD Tekuce odrzavanje bele tehnike i opreme

Odluka o dodeli-Odluka o dodeli za belu tehniku

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-обавештење о закљученом уговорu