Набавка горива за моторна возила путем дебитне картице за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Konkursna dokumentacijaKD materijal za saobraćaj -debitne kartice 2018

Poziv za podnošenje ponudaPoziv za podnošenje ponuda debitne kartice 2018

Nabavka dobara -otvoreni postupak broj 4/18-hrana

Poziv-poziv

Konkursna dokumentacija-К Д Храна 2018

Izmena KD -izmena 1

Pitanja I odgovori 1-pojasnjenje hrana 1

Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije 2Измена и допуна Конкурсне документације Храна

Поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 07/2018-Канцеларијски материјал и школски прибор

Konkursna dokumentacijaКонкурсна документација Канцеларијски и школски материјал 2018

Poziv za podnošenje ponudaPoziv

Odluka o dodeli ugovoraOdluka o dodeli za kancelarijski i školski

Nabavka usluga-tekuce odrzavanje i popravke bele tehnike i opreme JNMV 5/18

Poziv-poziv

KD JNMV 05/18-KD Tekuce odrzavanje bele tehnike i opreme

Odluka o dodeli-Odluka o dodeli za belu tehniku

obavestenje o zakljucenom ugovoru-обавештење о закљученом уговорu

Поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 06/2018- технички и потрошни материјал

Konkursna dokumentacijaКД ТЕХНИЧКИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 2018

Poziv za podnosenje ponudaПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ ТЕХНИЧКИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 2018

Izmena i dopuna Konkursne dokumentacijeizmena 1

Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije 2Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije tehnički i potrošni materijal 2018

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponudaObaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda tehnički i potrošni materijal 2018

Izmena i dopuna Konkursne dokumentacijeIzmena i dopuna Konkursne dokumentacije tehnički i potrošni materijal 2018

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponudaObaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda tehnički i potrošni materijal 2018

Nabavka dobara-materijal za opstu i licnu higijenu JNMV 05/18

Poziv-poziv p

KD JNMV 05/18-KD Higijena p 1

Pitanja i odgovori-pojasnjenje 1

Odluka o dodeli-одлука о додели

Obaveštenje o zaključenom UgovoruОбавештење о закљученом уговору за општу и личну хигигјену 2018

JNMV ODRŽAVANJE VOZILA CENTAR 9/2018

Poziv za davanje ponudaPOZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ODRŽAVANJE VOZILA CENTAR 2018

Konkursna dokumentacijaKONKURSNA DOKUMENTACIJA ODRŽAVANJE VOZILA CENTAR 2018

Одлука о додели УговораOdluka o dodeli Ugovora za održavanje vozila 2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoruObavestenjeOZakljucenomUgovoru