Набавка добара- лекови, санитетски и лабораторијски материјал за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena 1-

Obavestenje o produzenju roka -

Odluka o dodeli ugovora za partiju br. 1-

Odluka o dodeli ugovora za partiju br. 2-

Odluka o dodeli ugovora za partiju br.3-

Odluka o dodeli ugovora za partiju br.4-

Obavestenje o zakljucenju ugovora za partiju br.1-

Obavestenje o zakljucenju ugovora za partiju br.2-

Obavestenje o zakljucenju ugovora za partiju br.3-

Obavestenje o zakljucenju ugovora za partiju br.4-Obavestenje o zakljucenom Ugovoru- partija br. 4

 

Dokumentacija

JNMV -tekuce odrzavanje objekata-gradjevinsko Zanatskie usluge

Poziv-poziv

KD-Конкур.документација objekti

Odluka o dodeli ugovoraOdluka o dodeli za održavanje objekata

Obavestenje o zakljucenom ugovoruObaveštenje o zaključenom Ugovoru Održavanje objekata 2018

Набавка горива за моторна возила путем дебитне картице за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Konkursna dokumentacijaKD materijal za saobraćaj -debitne kartice 2018

Poziv za podnošenje ponudaPoziv za podnošenje ponuda debitne kartice 2018

Izmena KDizmena 1

Obavestenje o produzenju rokaObaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda debitne kartice 2018-1

Odluka o dodeli ugovoraOdluka o dodeli za debitne kartice

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-

Nabavka dobara -otvoreni postupak broj 4/18-hrana

Poziv-poziv

Konkursna dokumentacija-К Д Храна 2018

Izmena KD -izmena 1

Pitanja I odgovori 1-pojasnjenje hrana 1

Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije 2Измена и допуна Конкурсне документације Храна

Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije 3-измена 3

Pitanja i odgovori-pojasnjenje hrana 2

Pitanja I odgovori-pojasnjenje hrana 3

Izmenjena Odluka o dodeli ugovora za partiju 9-mleko i mlečne prerađevine

Pitanja I odgovori-pojasnjenje hrana 4

Obavestenje o zakljucenju ugovora-partija 10-

Obavestenje o zakljucenju ugovora -partija 7-

Obavestenje o zakljucenju ugovora-partija 8-

Obavestenje o zakljucenju ugovora-partija 4-

Obavestenje o zakljucenju ugovora-partija 11-

Obavestenje o zakljucenju ugovora-partija 15-

Obavestenje o zakljucenju ugovora-partija 12-

Obavestenje o zakljucenju ugovora- partija 5-

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-partija 1-

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-partija 3-

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-partija 13-

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-partija 16-

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-partija 17-

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-partija 9-

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-partija 2-

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-partija 6-

Dokumentacija

Поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 07/2018-Канцеларијски материјал и школски прибор

Konkursna dokumentacijaКонкурсна документација Канцеларијски и школски материјал 2018

Poziv za podnošenje ponudaPoziv

Odluka o dodeli ugovoraOdluka o dodeli za kancelarijski i školski

Obavestenje o zakljucenom ugovoruObavestenje o zakljucenju ugovora

Nabavka usluga-tekuce odrzavanje i popravke bele tehnike i opreme JNMV 5/18

Poziv-poziv

KD JNMV 05/18-KD Tekuce odrzavanje bele tehnike i opreme

Odluka o dodeli-Odluka o dodeli za belu tehniku

obavestenje o zakljucenom ugovoru-обавештење о закљученом уговорu