Набавка услуга- Физичко– техничко обезбеђење објеката Центра за заштиту одојчади, деце и омладине (Стационар за мајку и дете, Звечанска 7)

Позив-

Конкурсна документација-

Појашњење-

Измена конкурсне документације-

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-

Набавка радова– грађевинско- занатски радови на ентеријеру у РЈ Телефонске линије- СОС дечији телефон, СОС телефон за жене са искуством насиља и родитељски телефон 3/2019

Poziv-

Konkursna dokumentacija-

Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije-

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda-

Pojasnjenje-

Odluka o dodeli ugovora-

Набавка услуга- Текуће одржавање и поправке беле технике и опреме за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине 5/2019

ПОЗИВ-

Конкурсна документација-

Одлука о додели уговора-

Обавештење о закљученом уговору-

Набавка добара- Технички и потрошни материјал за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине.

Позив-

Конкурсна документација-

Pojasnjenje-

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije-

Obavestenje o produzenju roka-

Odluka o dodeli ugovora-

Услуге организованог комби превоза за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине 11/19

Позив-

Конкурсна документација-

Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije 1-

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1-

Pojasnjenje-

Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije 2-

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2-

Odluka o obustavi postupka-

Obavestenje o obustavi postupka-