Набавка добара- лекови, санитетски и лабораторијски материјал за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Poziv za podnosenje ponuda-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЛЕКОВИ 2019

Konkursna dokumentacija- КД ЛЕКОВИ САНИТЕТСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2019

Набавка радова-Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7 4/2019

Poziv-

Konkursna dokumentacija-

Pojasnjenje-

Izmena i dopuna-

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda-

Odluka o dodeli ugovora-

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju br.1-

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju br.2-

Набавка радова-Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7

Позив-

Конкурсна документација-

Одлука о обустави поступка-

Обавештење о обустави поступка-

Набавка услуге- Услуге организованог комби превоза за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине 13/2019

Позив-

Конкурсна документација-

Одлука о додели уговора-

Обавештење о закљученом уговору-

Набавка услуга- Текуће одржавање свих објеката Центра

Позив-

Конкурсна документација-

Одлука о додели уговора-

Обавештење о закљученом уговору-

Набавка добра- Храна 4/2019

Позив-

Конкурсна документација-

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije-

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1-

Pojasnjenje-

Pojasnjenje 1-

Pojasnjenje 2-

Odluka o dodeli ugovora za partiju br. 1-

Odluka o dodeli ugovora za partiju br. 2-

Odluka o dodeli ugovora za partiju br. 3-

Odluka o dodeli ugovora za partiju br. 4-

Odluka o dodeli ugovora za partiju br. 5-

Odluka o dodeli ugovora za partiju br. 6-

Odluka o dodeli ugovora za partiju br. 7-

Odluka o dodeli ugovora za partiju br. 8-

Odluka o dodeli ugovora za partiju br. 9-

Odluka o obustavi za partiju br. 10-

Obavestenje o obustavi postupka za partiju br.10-

Odluka o dodeli ugovora za partiju br. 11-

Odluka o dodeli ugovora za partiju br. 12-

Odluka o dodeli ugovora za partiju br. 13-

Odluka o dodeli ugovora za partiju br. 14-

Odluka o dodeli ugovora za partiju br. 15-

Odluka o dodeli ugovora za partiju br. 16-

Odluka o dodeli ugovora za partiju br. 17-

Odluka o obustavi za partiju br. 18-

Obavestenje o obustavi postupka za partiju br.18-

Izmenjena odluka za pariju br. 1-

Dokumentacija

Одржавање, поправка рачунара, рачунарске опреме и видео надзора и одржавање софтвера за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Poziv-

Konkursna dokumentacija-

Odluka o dodeli ugovora-

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 1-

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 2-

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 3-