Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радова на средњем степеништу, санација купатила и молерско фарбарски радови у кухињи у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете ЈНМВ бр. 5/2017

Конкурсна документација- Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радова на средњем степеништу, санација купатила и молерско фарбарски радови у кухињи у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете ЈНМВ бр. 5/2017КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА РАДОВИ СТЕПЕНИШТЕ, КУПАТИЛО, КУХИЊА 2017

Позив за подношење понуда- Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радова на средњем степеништу, санација купатила и молерско фарбарски радови у кухињи у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете ЈНМВ бр. 5/2017ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА РАДОВИ СТЕПЕНИШТЕ, КУПАТИЛО, КУХИЊА 2017

Измена Конкурсне документације- Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радова на средњем степеништу, санација купатила и молерско фарбарски радови у кухињи у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете ЈНМВ бр. 5/2017Измена конкурсне за Радове- степениште, купатило, кухиња Центар

Измена конкурсне документације 2- Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радова на средњем степеништу, санација купатила и молерско фарбарски радови у кухињи у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете ЈНМВ бр. 5/2017Измена конкурсне документације 2

Pojašnjenje P/1- Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радова на средњем степеништу, санација купатила и молерско фарбарски радови у кухињи у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете ЈНМВ бр. 5/2017Појашњење ЈНМВ РАДОВИ

Одлука о додели Уговора за Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радова на средњем степеништу, санација купатила и молерско фарбарски радови у кухињи у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете ЈНМВ бр. 5/2017Одлука о додели уговора за Радове Секретаријат.doc

Обавештење о закљученом Уговору за партију број 1Обавештење о закљученом уговору за партију број 1- Радови

Обавештење о закљученом Уговору за партију број 2Обавештење о закљученом уговору за партију број 2- Радови

Обавештење о закљученом Уговору за партију број 3Обавештење о закљученом уговору за партију број 3- Радови

Dokumentacija

JNMV 11/2017- NABAVKA DOBARA- OPREMA ZA PP ZAŠTITU

Poziv za podnošenje ponudaПротивпожарна заштита 2017- Позив за подношење понуда

Konkursna dokumentacija JNMV 11/2017- nabavka dobara- oprema za pp zaštituTenderska dokumentacija Protivpožarna

Pojašnjenje P/1 za JNMV 11/2017- nabavka dobara- oprema za pp zaštituПојашњење за противпожарну

Odluka o dodeli Ugovora za protivpožarnuОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ .doc

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za protivpožarnuОбавештење о закљученом уговору за Противпожарну заштиту

JNMV 10/17-Administrativna oprema

Poziv-Poziv OPREMA

KD JNMV 10/17-кд опрема секретаријат 1

Izmena KD-IZMENA kd oprema

Odluka o dodeli Ugovora za partiju broj 1Одлука о додели уговора за партију 1- Административна опрема 2017.doc

Odluka o dodeli Ugovora za partiju broj 2Одлука о додели уговора за партију 2- Административна опрема 2017.doc

Odluka o obustavi postupka za partiju broj 3ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Obaveštenje o obustavi postupka za partiju broj 3Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke partija broj 3

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za partiju broj 1Обавештење о закљученом уговору за партију број 1- Намештај за опремање

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za partiju broj 2Обавештење о закљученом уговору за партију број 2- Опрема за вешерај и кухињу

Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радова на средњем степеништу, санација купатила и молерско фарбарски радови у кухињи у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете бр. 4/17

Позив за давање понудаПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА РАДОВИ СТЕПЕНИШТЕ, КУПАТИЛО, КУХИЊА 2017

Конкурсна документацијаКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА РАДОВИ СТЕПЕНИШТЕ, КУПАТИЛО, КУХИЊА 2017

Измена Конкурсне документацијеИзмена конкурсне за Радове- степениште, купатило, кухиња Центар

Појашњење- одговор на питањеПојашњење- одговор на питање за Радове- степениште, купатило, кухиња Центар

Одлука о обустави поступкаОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Обавештење о обустави поступкаObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke

Одржавање и поправка рачунара и рачунарске и одржавање видео надзора опреме за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Poziv za davanje ponudaПозив

Konkursna dokumentacijaКД одржавање рачунара

Odluka o dodeli Ugovora za partiju 1Одлука о додели Уговора за партију 1

Odluka o dodeli Ugovora za partiju 2Одлука о додели Уговора за партију 2

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za partiju broj1Обавештење о закљученом уговору за партију број 1

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za partiju broj2Обавештење о закљученом уговору за партију број 2

JNMV- LEKOVI ZA POTREBE CENTRA 11/2017

Poziv za podnošenje ponuda- JNMV- Lekovi-11/2017ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЛЕКОВИ 2017

Konkursna dokumentacija- JNMV- Lekovi-11/2017КД ЛЕКОВИ ПОНОВЉЕНО 2017

Pojašnjenje P/1- JNMV- Lekovi-11/2017Појашњење Лекови поновљено

Izmena Konkursne dokumentacije- JNMV- Lekovi-11/2017Измена конкурсне за Лекове- поновљено 2017

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda- JNMV- Lekovi-11/2017ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava 1

Odluka o dodeli Ugovora za partiju 1Одлука о додели уговора за партију 1- Тест траке autocode за апарат– GlucoSure– Prizma 2017.doc

Odluka o dodeli Ugovora za partiju 2Одлука о додели уговора за партију 2- Лабораторијски потрошни материјал 2017.doc

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za partiju broj 1Обавештење о закљученом уговору за партију 1- Тест траке

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za partiju broj 2Обавештење о закљученом уговору за партију 2- Лабораторијски потрошни материјал

Dokumentacija

ЈНМВ Услуге телефоније (услуге фиксне телефоније) за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине бр. 11/17

Обавештење о закљученом уговору Фиксна телефонија 2017- Обавештење о закљученом уговору за Фиксну телефонију 2017

Фиксна телефонија 2017- Позив за подношење понуда

Фиксна телефонија 2017- Конкурсна документација

Одговори на постављена питања Телекома за Фиксну телефонију 2017- Одговори на питања Телекома у вези јавне набавке- Фиксна телефонија 2017

Одлука о додели уговора за Фиксну телефонију 2017-Фиксна телефонија 2017- Одлука о додели уговора

Nabavka dobara- JNMV 09/2017- Protivpožarna zaštita za potrebe Centra

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDAПротивпожарна заштита 2017- Позив за подношење понуда

KONKURSNA DOKUMENTACIJAKD PP oprema (1)

Pojašnjenje- odgovor na pitanja 09-P/1Pojašnjenje 1- Protivpožarna zaštita

Pojašnjenje- odgovor na pitanja 09-P/2Pojašnjenje 2- Protivpožarna zaštita

Odluka o dodeli ugovora-ПП одлука о додели.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

Odluka o obustavi postupka javne nabavkeОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Obaveštenje o obustavi postupka za protivpožarnu zaštituObaveštenjе o obustavi postupka za protivpožarnu zaštitu