Поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 06/2018- технички и потрошни материјал

Konkursna dokumentacijaКД ТЕХНИЧКИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 2018

Poziv za podnosenje ponudaПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ ТЕХНИЧКИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 2018

Izmena i dopuna Konkursne dokumentacijeizmena 1

Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije 2Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije tehnički i potrošni materijal 2018

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponudaObaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda tehnički i potrošni materijal 2018

Izmena i dopuna Konkursne dokumentacijeIzmena i dopuna Konkursne dokumentacije tehnički i potrošni materijal 2018

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponudaObaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda tehnički i potrošni materijal 2018

Odluka o dodeli ugovoraOdluka o dodeli ugovora Tehnički i potrošni materijal 2018

Obavestenje o zakljucenom ugovoruObavestenje o zakljucenju ugovora

Nabavka dobara-materijal za opstu i licnu higijenu JNMV 05/18

Poziv-poziv p

KD JNMV 05/18-KD Higijena p 1

Pitanja i odgovori-pojasnjenje 1

Odluka o dodeli-одлука о додели

Obaveštenje o zaključenom UgovoruОбавештење о закљученом уговору за општу и личну хигигјену 2018

JNMV ODRŽAVANJE VOZILA CENTAR 9/2018

Poziv za davanje ponudaPOZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ODRŽAVANJE VOZILA CENTAR 2018

Konkursna dokumentacijaKONKURSNA DOKUMENTACIJA ODRŽAVANJE VOZILA CENTAR 2018

Одлука о додели УговораOdluka o dodeli Ugovora za održavanje vozila 2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoruObavestenjeOZakljucenomUgovoru

JNMV Nabavka usluga-medicinske usluge 1/18

Poziv za podnosenje ponudaPoziv za podnesenje ponuda

Konkursna dokumentacijaKD SANITARNI PREGLEDI 2018 (2)

Pojašnjenje- rok za podnošenje ponuda i otvaranje javne nabavkeПОЈАШЊЕЊЕ ЗА ЈНМВ МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ 2018- РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И ОТВАРАЊЕ ЈАВНЕ НАБАКЕ

Odluka o dodeli ugovora-odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ медицинске услуге за партију 1- 2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ медицинске услуге за партију 2- 2018

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI- USLUGE- USLUGE OSIGURANJA 2018

Poziv za podnošenje ponudaPOZIV ZA JAVNU NABAVKU ZA OSIGURANJE 2018

Konkursna dokumentacijaosiguranje kd 2018

Pitanja i odgovori-pojasnjenje

Pitanja i odgovori-pojasnjenje 1

Pitanja i odgovori-pojasnjenje 2

Odluka o dodeli UgovoraOdluka o dodeli ugovora JNMV Osiguranje 2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoruОбавештење о закљученом уговору за осигурање 2018

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 1/2018 ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

Poziv za podnošenje ponudaПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Konkursna dokumentacijaКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНВВ ЕЛ. ЕНЕРГИЈА

Odluka o dodeli-Odluka o dodeli za struju 2018

Obavestenje o zakljucenom ugovoruObavestenjeOZakljucenomUgovoru

Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радова на средњем степеништу, санација купатила и молерско фарбарски радови у кухињи у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете ЈНМВ бр. 5/2017

Конкурсна документација- Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радова на средњем степеништу, санација купатила и молерско фарбарски радови у кухињи у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете ЈНМВ бр. 5/2017КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА РАДОВИ СТЕПЕНИШТЕ, КУПАТИЛО, КУХИЊА 2017

Позив за подношење понуда- Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радова на средњем степеништу, санација купатила и молерско фарбарски радови у кухињи у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете ЈНМВ бр. 5/2017ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА РАДОВИ СТЕПЕНИШТЕ, КУПАТИЛО, КУХИЊА 2017

Измена Конкурсне документације- Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радова на средњем степеништу, санација купатила и молерско фарбарски радови у кухињи у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете ЈНМВ бр. 5/2017Измена конкурсне за Радове- степениште, купатило, кухиња Центар

Измена конкурсне документације 2- Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радова на средњем степеништу, санација купатила и молерско фарбарски радови у кухињи у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете ЈНМВ бр. 5/2017Измена конкурсне документације 2

Pojašnjenje P/1- Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радова на средњем степеништу, санација купатила и молерско фарбарски радови у кухињи у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете ЈНМВ бр. 5/2017Појашњење ЈНМВ РАДОВИ

Одлука о додели Уговора за Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радова на средњем степеништу, санација купатила и молерско фарбарски радови у кухињи у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете ЈНМВ бр. 5/2017Одлука о додели уговора за Радове Секретаријат.doc

Обавештење о закљученом Уговору за партију број 1Обавештење о закљученом уговору за партију број 1- Радови

Обавештење о закљученом Уговору за партију број 2Обавештење о закљученом уговору за партију број 2- Радови

Обавештење о закљученом Уговору за партију број 3Обавештење о закљученом уговору за партију број 3- Радови

Dokumentacija

JNMV 11/2017- NABAVKA DOBARA- OPREMA ZA PP ZAŠTITU

Poziv za podnošenje ponudaПротивпожарна заштита 2017- Позив за подношење понуда

Konkursna dokumentacija JNMV 11/2017- nabavka dobara- oprema za pp zaštituTenderska dokumentacija Protivpožarna

Pojašnjenje P/1 za JNMV 11/2017- nabavka dobara- oprema za pp zaštituПојашњење за противпожарну

Odluka o dodeli Ugovora za protivpožarnuОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ .doc

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za protivpožarnuОбавештење о закљученом уговору за Противпожарну заштиту