Nabavka materijala za odrzavanje opste i licne higijene 5/2019

POZIV-

KONKURSNA DOKUMENTACIJA-

Pojasnjenje 1-

Pojasnjenje 2-

Izmena konkursne dokumentacije-

Obavestenje o produzenju roka-

Izmena konkursne dokumentacije 1-

Obavestenje o produzenju roka 1-

Pojasnjenje 3-

Odluka o dodeli ugovora-

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-

 

Nabavka usluga- Medicinske usluge 1/2019

Konkursna dokumentacija-

Poziv za podnosenje ponuda-

Pojasnjenje 1-

Odluka o dodeli ugovora-

Obavesetenje o zakljucenom ugovoru za partiju 1-

Obavesetenje o zakljucenom ugovoru za partiju 2-

Поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 4/2019 услуге- услуге осигурања за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU-

Набавка добара- електрична енергија 1/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU-

Набавка добара- лекови, санитетски и лабораторијски материјал за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena 1-

Obavestenje o produzenju roka -

Odluka o dodeli ugovora za partiju br. 1-

Odluka o dodeli ugovora za partiju br. 2-

Odluka o dodeli ugovora za partiju br.3-

Odluka o dodeli ugovora za partiju br.4-

Obavestenje o zakljucenju ugovora za partiju br.1-

Obavestenje o zakljucenju ugovora za partiju br.2-

Obavestenje o zakljucenju ugovora za partiju br.3-

Obavestenje o zakljucenju ugovora za partiju br.4-Obavestenje o zakljucenom Ugovoru- partija br. 4

 

Dokumentacija

JNMV -tekuce odrzavanje objekata-gradjevinsko Zanatskie usluge

Poziv-poziv

KD-Конкур.документација objekti

Odluka o dodeli ugovoraOdluka o dodeli za održavanje objekata

Obavestenje o zakljucenom ugovoruObaveštenje o zaključenom Ugovoru Održavanje objekata 2018