Дечија линија

СОС Дечија линија, бесплатна, поверљива телефонска линија, која ради 24 часа, и има  број, који деца лако могу да упамте, 116 111, почела је са радом  средином октобра 2005. године.

Пројекат СОС Дечије линије остварује Фондација Њ.К.В. Принцезе Катарине у сарадњи са Министарством рада, запошљавања и социјалне политике, Народном Канцеларијом Председника републике Србије, Министарством просвете и спорта републике Србије, Министарством здравља Републике Србије, уз подршку Центра за заштиту одојчади деце и омладине.

До сада у нашој  није постојао свеобухватни, лако доступни сервис са високо професионализованим, интердисциплинарним тимом (са психологом, психијатром, социологом, адвокатима итд.) спреман да обезбеди хитну помоћ и заштиту деци Србији угроженој ма каквим кршењем права дефинисаним од стране УН.

Нема валидних статистичких података о злостављању деце, али је чињеница да су уочени и документовани екстремни облици физичког и сексуалног злостављања, али тек након што су се догодили, и уз драматичне размере. Такви драматични случајеви злостављања деце постављају питање права детета у Србији.

У вези са правима детета, правном систему Србији недостају регулативе које би одредиле право детета да буде информисано, право да искаже своје мишљење, право на приватност итд., што значи да законски ставови постављају питање разумевања права детета а не само неких општих права. Ова чињеница сугерише да не постоји пуно признавање права детета у Србији.

Циљне групе пројекта СОС Дечја линија су:

Сва предшколска и школска деца у Србији, посебно она са породичним проблемима (развод, раздвајање, хронични конфликти), злостављана деца (физички, сексуално, емоционално итд.), малтретирана деца и она која имају проблеме у школи, претерано забринута деца, деца са проблемима везаним за суштинско злостављање, суицидалне мисли и покушаје итд.

Циљ овог пројекта је:

Обезбеђење правовремене и професионалне подршке деци, и разумевање њихових проблема кроз поверљиви, анонимни СОС телефонски сервис, ради превенције зачетка и/или редукције низа здравствених, социјалних и менталних проблема код деце, помоћи укључења заједнице (полиција, центри за социјалну заштиту итд.) у неким случајевима, и на тај начин доводећи до спречавања угрожавања права детета.

Са децом која зову Дечију линију разговарају посебно обучени телефонски саветници, углавном психолози, педагози, социјални радници Центра за заштиту одојчади, деце и омладине.

О свим позивима води се одговарајућа евиденција.

Деца не морају да дају било какав податак о себи ако то не желе, али ако траже посредовање Дечије линије у остваривању неког свог права или заштите, онда подаци постају неопходни.

Основни задатак Дечије линије је да помогне деци да артикулишу своје мисли и осећања око ситуације или проблема због кога зову, да истраже опције за решење тог проблема, осветле  своја очекивања и њихову реалност  у односу на могуће правце акције и буду оснажени да заступају своја права, доносе одлуке и  траже од институција и служби које су за то задужене заштиту, уколико су им права угрожена.

У животу деце СОС Дечија линија има две функције. Када су деца  угрожена или у ризику да буду, Дечија линија је нуди хитну интервенцију, посредовање ка другим системима а пре свега води дете ка препознавању да то што му се дешава није нешто што се дешава свој деци и није нешто што треба да му се дешава. Не предузимајући никакве даље кораке (сем ако се донесе процена да је дете животно угрожено) без припреме и сагласности детета, Дечија линија покушава да угроженом детету врати осећање да има контролу над сопственим животом, даn се његово мишљење узима у обзир, дају му се информације о поступцима, корацима, консеквенцама и могућим исходима, чиме се враћа предвидљивост  у  његов живот.

Код деце која се питају и размишљају о темама које нису везане за занемаривање и злостављање, или други вид угрожавања дечијих права, Дечија линија има улогу одраслог, ван породичног круга, који тиме што слуша, разуме и поштује дете са којим разговара доприноси његовој резилијентности и што адекватнијем одрастању.