Дом „Дринка Павловић“

Дом „Дринка Павловић“ располаже са 48 места за смештај деце без родитељског старања.  Намењен је деци школског узраста, од 7 до 18 година, а студенти имају право на смештај по закону најкасније до навршених 26 година старости.
Деца у овом дому добијају основне услуге смештаја, исхране, васпитања, психосоцијалне подршке. Школовање, здравствена заштита и друге услуге остварују у локалној заједници, као и деца која живе у породици.