Дом „Драгутин Филиповић Јуса“,

Налази се на Врачару, раније је функционисао као дом за децу без родитељског старања предшколског узраста. Тренутно се у склопу Дома „Драгутин Филиповић Јуса“, налази:

МАЛА ДОМСКА ЗАЈЕДНИЦА (основана 2013. године), капацитета 11 места за децу са комбинованим и тешким сметњама у развоју . Сврха смештаја у Мале домске заједнице је обезбеђивање привременог  безбедног и стимулативног окружења у околностима када то није могуће обезбедити у породичној средини, како би се деци пружила подршка и припрема за одржив и независан живот.

Рад са децом је усмерен  ка задовољавању њихових потреба, развијању способности, знања и практичних вештина неопходних у свакодневном животу, успостављању самопоштовања и поверења у односима са другима. Организација рада и програмске активности у малим домским заједницама конципиране су на начин који је близак породичним условима живота, уз подстицање индивидуалности сваког корисника.

 

ПРИХВАТНА СТАНИЦА, капацитета 12 места, за децу узраста од 3 до 7 година. Пружа хитно збрињавање, негу и бригу акутно занемарене и злостављане деце.

 

Адреса: ул. Радослава Грујића  бр. 17
тел. 011/2454- 973;011/3447-247;

E-mail: dom.jusa@czodo.rs