Дом „Моша Пијаде“

Дом „Моша Пијаде“ располаже са 48 места за смештај деце без родитељског старања. Намењен је деци школског узраста, од 7 до 18 година, а студенти имају право на смештај по закону најкасније до навршених 26 година старости. Деца у овом дому добијају основне услуге смештаја, исхране, васпитања, психосоцијалне подршке. Школовање, здравствена заштита и друге услуге остварују у локалној заједници, као и деца која живе у породици.

У оквиру Дома „Моша Пијаде“ ради и стоматолошка ординација која покрива потребе свих корисника на нивоу Звечанске. Рад ординације омогућава, деци и младима на смештају, редовне савете о хигијени, превенцију и лечење уста и зуба за шта су задужене стоматолог и стоматолошка сестра.