Домска заштита

Право на смештај у установу социјалне заштите регулише  Закон о социјалној заштити 2011. године.

Домски смештај се обезбеђује детету (и младој особи) коме се не могу обезбедити, или није у његовом најбољем интересу останак у породици, услуге у заједници или породични смештај. Смештај подразумева негу, старање о здрављу, васпитање, помоћ у образовању и оспособљавање за рад.

У домској заштити се пружају услуге деци свих узраста.

Циљ заштите јесте да се деци што пре омогући породично старање. Уколико то из оправданих разлога није могуће, постојећи закон омогућава услуге домске заштите до професионалног оспособљавања, укљућујући и студије, а најкасније до навршене 26 године живота. У том случају, циљ домске заштите је потпуно осамостаљивање младе особе.

У оквиру наше установе, домска заштита се пружа у следећим организационим јединицама (домовима): ОЈ “Стационар за мајку и дете” за децу млађу од 3 године старости, РЈ “Драгутин Филиповић – Јуса” , РЈ “Моша Пијаде”, РЈ “Дринка Павловић”, РЈ “Јован Јовановић Змај” за децу школског узраста и РЈ Дом за средњошколску и студентску омладину.

У домовима деца живе у матичним групама до 12 корисника. Зависно од узраста, рад са децом је регулисан дневним распоредима активности, у којима су главни елементи: буђење, јутарња тоалета, сређивање животног простора, исхрана по савременим нутритивним принципима, усмерене активности кроз игру и учење, слободне активности у дому и ван, индивидуални рад са децом, групни састанци, контакти са за децу знацајним особама …

Важно је ускладити индивидуалне потребе деце и колективне услове живота. За свако дете се индивидуално планира заштита и услуге. Колективни живот је регулисан кућним редом, а одвија се кроз секције, састанке матичних група и домску заједницу.

Домови су део локалне заједнице. Деца иду у предшколске установе и школе у граду, користе друге услуге у локалној заједници као и остали грађани, слободно контактирају са вршњацима и људима изван дома, примају посете у дому, учествују у заједничким акцијама дома и локалне заједнице.