Домски парлмент

Пројекат домски парлмент је реализован уз подршку фонда за социјалне иновације 2005 године. Главни циљ пројекта је да развије праксу осмишљене партиципације деце и омладине у домском животу. Деца и омладина су учили како да размењују информације, аргументовано дискутују преговарају са одраслима и доносе одлуке за оно за ствари за које су одговорни. На тај начин се развијају вештине деце које су им значајне у свакодневном животу, као и ресурси установе да унапреди своје деловање.