Превенција ХИВ-а и едукација о животним вештинама деце без родитељског старања

Ово је потпројекат у пројекту Министарства здравља „ЈАЧАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ОДГОВОРА НА ХИВ/СИДУ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈОМ КЉУЧНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ СЕРИВИСА, који се реализује уз финансијску подршку Глобал фонда. Деца без родитељског старања су према СЗО сврстана у посебно вулнерабилну групу. Ова деца се сврставају у групу са високим фактором вероватноће да се упусте у ризична понашања која могу довести до заразе вирусом ХИВ-а. Центар за заштиту одојчади, деце и омладине се у овај пројекат укључио 2008. године. У оквиру пројекта обучавају се професионалци и вршњачки едукатори да воде превентивне едукативне радионице са децом и хранитељима по програму „Васпитање за здравље кроз животне вештине“ на теме ХИВ/АИДС, репродуктивно здравље, полно преносиве болести, легалне и илегалне дроге, ментално здравље. До сада је обухваћено преко 1600 деце која живе у институцијама и хранитељским породицама широм Србије.