Hrana za potrebe Centra za zastitu odojcadi, dece i omladine 4/2020

Poziv-Poziv

Konkursna dokumentacija-К Д Храна 2020

Izmena konkursne dokumentacije- Izmena i dopuna KD 1- hrana 2020

Pojašnjenje 1 Hrana 2020- Pojašnjenje 1 Hrana 2020

Pojašnjenje 2 Hrana 2020- Pojašnjenje 2 Hrana 2020

ojašnjenje 3 Hrana 2020- Pojašnjenje 3 Hrana 2020 

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije- Izmena i dopuna KD 2- hrana 2020

Obavestenje o produženju roka- OBAVESTENJE O PRODUZENJU ROKA- храна 2020

Pojašnjenje 4 Hrana 2020- Pojašnjenje 4 Hrana 2020 -

Pojašnjenje 5 Hrana 2020- Pojašnjenje 5 Hrana 2020 -

IZMENA I DOPUNA KD- Izmena i dopuna KD 3- hrana 2020

Obavestenje o produženju roka- OBAVESTENJE O PRODUZENJU ROKA- храна 2020

Pojašnjenje 6 Hrana 2020-Pojašnjenje 6 Hrana 2020 -

Pojašnjenje 7 Hrana 2020-Pojašnjenje 7 Hrana 2020 – -

Pojašnjenje 8 Hrana 2020-Pojašnjenje 8 Hrana 2020 – - -

IZMENA I DOPUNA KD- Izmena i dopuna KD 4- hrana 2020

Obavestenje o produženju roka- OBAVESTENJE O PRODUZENJU ROKA 2- храна 2020

Pojašnjenje 9 Hrana 2020- Pojašnjenje 9 Hrana 2020 – - -

Pojašnjenje 10 Hrana 2020- Pojašnjenje 10 Hrana 2020 -

Pojašnjenje 11 Hrana 2020- Pojašnjenje 11 Hrana 2020 – -

Pojašnjenje 12 Hrana 2020- Pojašnjenje 12 Hrana 2020 – -

Pojašnjenje 13 Hrana 2020- Pojašnjenje 13 Hrana 2020 – -

 

 

 

 

Dokumentacija