Клуб за младе

Клуб је програм самоподршке групе младих који се осамостаљују из институције. У посебном простору дома, једном недељно, окупљају се млади одрасли у установи који су у фази пред излазак из дома или су недавно изашли. Клуб воде два одрасла водитеља. Циљ клупских активности је припрема за самосталан живот и узајамна подршка у критичној фази изласка из дома. Активности Клуба су: разговори на састанцима о темама значајним за младе у процесу осамостаљивања; радионичарска обрада појединих тема; гостовање познатих личности и особа из појединих професија које могу бити релевантне и занимљиве за чланове Клуба; заједнички клупски изласци; активности чланова у малим групама у анимирању шире средине за циљеве Клуба; прикупљање релевантних информација о стипендијама, додатном школовању, запошљавању, становању; креирање клупског материјала за анимирање шире циљне групе вршњака и окружења које може да буде од помоћи..
Клуб се треунтно одржава у Дому за средњошколску и студентску омладину.