Пројекат Компас

Пројекат „Компас – програми осамостаљивања“ је имплементиран у периоду од 2003. до 2006. године уз финансијску подршку Фонда за социјалне иновације. Овај пројекат је значајно унапредио ресурсе Установе у делу подршке младима који се припремају за излазак из дома. У оквиру „Компаса“ реализовани су програми: „Школа осамостаљивања“, са услугама партиципативног планирања, Водича за осамостаљивање, радионица комуникацијских и практичних животних вештина; програм „Прелазне стамбене заједнице“ као модел припреме младих за излазак из установе кроз учење вештина становања; програм „Мали породични дом“ као модел заштите деце у форми мале породичнолике домске групе са додатним васпитним ресурсима; програм „Бенефицирано становање“ као модел подршке младима у фази након изласка из установе и „Клуб осамостаљених корисника“ као вид подршке у фази припреме за излазак и постинституционалне подршке.