Место за пордицу

Овај пројекат је реализован током 2010. године у партнерству са ФИЦЕ Србија, која је прибавила средства од донатора из Швајцарске.
Пројекат је намењен стимулацији контакта измедју деце у установи, посебно деце са тежим и тешким сметњама у развоју, и чланова њихових породица. Опремљен је један део простора Стационара за мајку и дете као „комуникациона соба“ за децу и породицу, у којој се развијају услуге развијања комуникације између детета и породице. Уз то, едуковано је 100 професионалаца за саветодавни рад са родитељима, а израђен је и инструктивни материјал за родитеље и особље, који им олакшава контакт са дететом и даје препоруке за бригу о деци са сметњама у развоју.

У оквиру ове партнерске сарадње, ове године Центар почиње пружање услуга дневног боравка за децу са тежим и тешким сметњама у развоју која одрастају у породици, као значајан вид подршке како не би дошло до смештаја у установу.