Мали породични дом

Програм „Мали породични дом“  (у даљем тексту: МПД)  је настао у пројекту „Компас – програми осамостаљивања“, који је реализован 2004 – 2005. године у оквиру првог конкурса Фонда за социјалне иновације. Значајну подршку у фази формирања програма пружила је Фондација ЊКВ Принцезе Катарине Карађорђевић.

Крајем 2005. и у првој половини 2006. програм је финансијски био подржан од италијанске невладине организације ГВЦ (регија Емилио Ромања).

Још увек функционише као експериментални програм. Програм је конципиран као мала домска средина са само 5 корисника и 5 васпитаца (по један у свакој радној смени). Користи расположиви ресурс: куćа у насељу Заклопача, са столарском радионицом, воћњаком, баштом, виновом лозом, ограђеним простором за животиње и просторијама за свакодневни живот. Кућа се налази покрај самог главног пута Београд – Гроцка – Смедерево куда пролазе возила ГСП, а станица је поред саме капије.

Циљеви програма: развој и промоција програма заштите младих у условима мале независне стамбене заједнице породичног типа.

Млади су одабрани према сопственим афинитетима, на конкурсу унутар наше установе, уз јасно дефинисану процедуру и критеријуме. Програм је намењен пре свега младима узраста од 14 до 18 година у фази пред излазак из установе, који имају одређених тешкоћа у школовању (из било којих разлога) и више су оријентисани на невербалне и нешколске вештине и интересовања, преферирају ванградску средину, манипулативни рад и сл. Млади похађају школу, обично за практична занатска занимања и одмах након завршетка се запошљавају и излазе из програма. До сада је кроз програм прошло 8-оро младих (6 момака и 2 девојке).

У оквиру подршке ГВЦ опремљени смо алатом за столарску радионицу, поставили смо пластеник, делимично опремили кухињу и дневни боравак (клуб), а рад са младима је обогаћен ангажовањем тренера практичних животних вештина (столар, пољопривредни техничар, информатичар). Млади су научили да праве пластеник и гаје поврће, да праве разне производе од дрвета, да при том штите себе, да раде на компјутеру, праве CV и сл.  Уз њих су то учили и поливалентни радници (васпитачи) који сада даље могу то да раде са младима.

На промотивном скупу у мају ове године МПД (Мали Породични Дом) је оцењен као изузетно вредан програмски допринос домској заштити деце и омладине лишене родитељског старања, који ваља унапређивати и ширити.

Програм не функционише од септембра 2010. због недостатка финансијске подршке.