Nabavka dobara- Nabavka dostavnog- teretnog vozila za potrebe Centra za zastitu odojcadi, dece i omladine 10/2019

Poziv-Poziv

Konkursna dokumentacija-KD vozilo

Pojašnjenje-Pojasnjenje

Izmena i dopuna KD-Izmena i dopuna KD- 2019

Obaveštemje o produženju roka za podnošenje ponuda-OBAVESTENJE O PRODUZENJU ROKA- 2019

Odluka o dodeli ugovora-Odluka o dodeli Ugovora 2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Obavestenje O ZakljucenomUgovoru dostavno vozilo 2019