Nabavka dobara -otvoreni postupak broj 4/18-hrana

Poziv-poziv

Konkursna dokumentacija-К Д Храна 2018

Izmena KD -izmena 1

Pitanja I odgovori 1-pojasnjenje hrana 1

Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije 2Измена и допуна Конкурсне документације Храна

Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije 3-измена 3

Pitanja i odgovori-pojasnjenje hrana 2

Pitanja I odgovori-pojasnjenje hrana 3

Izmenjena Odluka o dodeli ugovora za partiju 9-mleko i mlečne prerađevine

Pitanja I odgovori-pojasnjenje hrana 4

Obavestenje o zakljucenju ugovora-partija 10-

Obavestenje o zakljucenju ugovora -partija 7-

Obavestenje o zakljucenju ugovora-partija 8-

Obavestenje o zakljucenju ugovora-partija 4-

Obavestenje o zakljucenju ugovora-partija 11-

Obavestenje o zakljucenju ugovora-partija 15-

Obavestenje o zakljucenju ugovora-partija 12-

Obavestenje o zakljucenju ugovora- partija 5-

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-partija 1-

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-partija 3-

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-partija 13-

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-partija 16-

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-partija 17-

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-partija 9-

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-partija 2-

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-partija 6-

Dokumentacija