Поново заједно

Носилац пројекта „Поново заједно“ је била организација „Деца света“, док је ЦЗОДО био партнер у пројекту. Пројекат је реализован у оквиру ОЈ Стационара за мајку и дете током 2002. и 2003. године. Циљ пројекта је био психо-социјална и едукативна подршка природној породици ради поновног прихватања детета и повратка детета у породицу. Пројекат је намењен деци узраста до 3 године, која су имала контакте са природном породицом и рођацима. Активности су биле: групни састанци са породицом (родитељски састанци), афективна и когнитивна стимулација деце и едукација запослених за процену развоја деце.
Као наставак овог пројекта, ЦЗОДО је реализовао пројекат „Дом и породица“, који је посебан нагласак ставио на оснаживању родитеља у одгајитељској улози: сазнања о дечијем развоју, конкретним начинима стимулације развоја детета, значају континуитета контаката са родитељима за идентитет и развој детета, шта значи дечије понашање, како свет изгледа из дечијег угла. Ови пројекти су учинили чланове природне породице партнерима установе у заштити детета, а неколико њих је преузело децу. Такође, унапређене су стручне компетенције особља у стимулисању развоја деце.

Из ових пројеката су устаљене нове програмске активности, које се континуирано примењују, пре свега: родитељски састанци и радионице са природном породицом, примена Денвер теста и преузимање деце на викенд.