Прихватилиште за ургентну заштиту злостављане деце

„Прихватилиште за ургентну заштиту деце од злостављања и занемаривања“ је иновативни сервис ове установе, који се реализује у простору дома „Јован Јовановић Змај“, признат од надлежног министарства као посебна организациона јединица. Корисници услуга су деца и млади узраста од 7 до 18 година оба пола. Прихватилиште располаже са 20 места. Оно обезбеђује заштиту злостављане деце коју је потребно хитно издвојити из угрожавајуће средине. Основна функција Прихватилишта је да пружи безбедност, сигурност деци, као и адекватну негу и бригу у подржавајућој средини. Боравак у Прихватилишту може највише да траје 6 месеци, за које време надлежни центар за социјални рад у сарадњи са тимом Прихватилишта треба да успостави услове у породици за повратак детета или да нађе друго решење у складу са најбољим интересом детета.  У програму се примењују савремене методе третмана трауматизоване деце, са циљем да се ефекат трауме умањи, а дете припреми за повратак у породицу или смештај у неки вид алтернативне заштите. Такође, стручњаци у овом програму треба да припреме дете за евентуални судски поступак против особе за коју постоји сумња да га је злостављала.