Рад центра

Центар за заштиту одојчади, деце и омладине у Београду, пружа услуге деци чије породице због различитих околности не могу да обезбеде пуну бригу за оптималан развој. Основне групе услуга:

- Домска заштита
- Заштита мајки са децом
- Неодложан и краткороцан смештај
- Припрема за породицу