Рад центра

Центар за заштиту одојчади, деце и омладине у Београду, пружа услуге деци чије породице због различитих околности не могу да обезбеде пуну бригу за оптималан развој. Основне групе услуга:

– Домска заштита
– Заштита мајки са децом
– Неодложан и краткороцан смештај
– Припрема за породицу