Школа осамостаљивања

“Школа осамостаљивања” представља базични развојни програм који захтева основни ниво самосталности, намењен младима од најранијег адолесцентног узраста до оних у завршној фази осамостаљивања. Програм је био део пројекта “Компас”.

Новина програма је примена метода и техника примерених младима: разговори по Водичу за осамостаљивање, помоћ у изради личног плана младе особе, припрема и склапање радног споразума и партиципативног плана заштите са младом особом и Центром за социјални рад, рад на животној причи («књига живота»), затим технике групног рада: радионице просоцијалних животних вештина по програму „Умеће одрастања“ и радионице практичних животних вештина са младима.
Ове радионице су креиране у оквиру пројекта “Компас” и описане су у форми сценарија под следећим насловима:

“Кухиња од почетка до краја”,
“Новац”,
“Права”,
“Документа”,
“Социјални односи”,
”Брига о телу”,
“Идентитет”,
“Становање”.

Овакав начин рада постаје саставни део васпитног програма Установе.