Стационар

Стационар представља најстарију, можда и најпознатију организациону јединицу Центра за заштиту одојчади, деце и омладине. Налази се у наменски саграђеном објекту од 1938. године.
Мрежом установа социјалне заштите од 2008. године одређена је нова намена и капацитети Стационара: 150 места за децу са тежим и тешким сметњама у развоју, 80 места за децу без родитељског старања до 3 године старости, 20 места за мајке са дететом до годину дана старости и труднице (Матерински дом) и 30 места за Прихватилиште за ургентну заштиту деце до 3 године старости.

Циљ којем се тежи је обезбедјивање оптималних услова за развој у складу са индивидуалним потребама и потенцијалима.
Запослени у стационару пружају следеће услуге:
- Нега, стимулација развоја, игре (медицинске сестре и васпитачи),
- О здрављу деце, напредовању, брзом опоравку брину лекари педијатри,
- На Хабилитационом одељењу стационара, за децу која имају посебне потребе, изводи се комплексан физиотерапеутски третман и стимулација развоја уз надзор специјалисте физијатра
- Контакт са природном или алтернативном породицом, олакшавају психолози и социјални радници.

 

СТАЦИОНАР
Адреса: ул. Звечанска 7
тел. 011/2648622; 011/3690314;  фах.011/2648031;

E-mail: dom.@czodo.rs