Свет коме припадам

Реализован 2009. године уз подршку Министарства рада и социјалне политике намењен деци са тежим и тешким сметњама у развоју. Велики број деце са озбиљним психофизичким сметњама у развоју се налазе у установи социјалне заштите, што је принципијелно гледано неадекватна средина за њихов развој. Природна средина (природна породица и локална заједница) не располаже довољним могућностима да их прихвати. Пројекат ангажује ресурсе цивилног сектора, како би заједнички са установом развили шансе ове деце да се приближе својој природној породици и животу у природном окружењу. Најбољи начин стимулације развоја детета је људски контакт, па је неопходно ангажовати додатне људске ресурсе да би се брига приближила односу 1:1. Друго, потребан је добар контакт деце са природном породицом, те пројекат реализује активности које ће тај контакт развијати. У оквиру пројекта је учествовало преко 30 волонтера као персоналних асистената за децу са тежим и тешким сметњама у развоју која су на смештају у установи.
Пројекат је реализован у партнерству са удружењима родитеља, Друштвом за помоћ ментално недовољно развијеним особама Савски венац и Друштвом за помоћ особама ометеним у развоју Стари град.
Резултати пројекта су повољно деловали на развој деце и због тога је важно обезбедити и убудуће волонтере за персоналну асистенцију деци којој је то потребно.