Заштита мајки са децом

Заштита мајки са децом јесте група услуга која се реализује у оквиру Материнског дома, који припада организационој јединици Стационар за мајку и дете. Основни циљ је првенствено превенција напуштања и занемаривања деце. Прихватају се труднице и мајке са децом до узраста детета од годину дана.

Актуелни капацитет је 20 места. Услуге пружају социјални радник, психолог и две медицинске сестре, а по потреби се укључују лекар, педагог и други стручни профили. Услуге су: смештај, исхрана, здравствена брига и нега, психо-социјална подршка индивидуално и групно. Нагласак је на учењу животних вештина мајки, оспособљавање за самосталан живот и бригу о детету.

Неке мајке су малолетне. Најчешци разлози за коришћење ове услуге су неприхватање од стране примарне породице и средине, односно у последње време све чешћи случајеви породичног насиља. С обзиром на тај тренд намера је да се ово одељење више прилагоди раду са жртвама насиља у будућности.